Pensioen (particulier)

Sinds 1956 uw persoonlijke gids in verzekeringsland

Pensioen

Levensverzekeringen en pensioenen zijn mogelijkheden om financiële voorzieningen voor de toekomst te treffen. Veel mensen hebben graag financiële zekerheid voor de toekomst, zodat ze weten dat te zijner tijd een kapitaal vrijkomt of ze van inkomen verzekerd zijn. Bij deze vormen van vermogensopbouw kan er onderscheid gemaakt worden tussen tussen periodieke en eenmalige uitkeringen. Daarnaast is er een fiscaal onderscheid te maken.

PENSIOENREGELING

Onder pensioenregeling wordt verstaan een regeling die ten doel heeft het treffen van:

 • een levenslange inkomensvoorziening bij ouderdom voor werknemers en gewezen werknemers (ouderdomspensioen);
 • een inkomensvoorziening voor hun echtgenoten en gewezen echtgenoten, dan wel voor degenen met wie zij duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren of hebben gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat (nabestaandenpensioen);
 • een inkomensvoorziening voor hun eigen kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt (wezenpensioen);
 • een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid zodra die langer dan een jaar duurt (arbeidsongeschiktheidspensioen)

Het pensioen dient te zijn ondergebracht bij en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij, dan wel een ander lichaam of natuurlijk persoon.

Het pensioen is dus een inkomensverzekering, waarmee een (gezins)inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

 • Ouderdomspensioen: voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd.
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen: voor als men niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid (ook ‘invaliditeitspensioen’ genoemd).
 • Nabestaandenpensioen: een uitkering aan achterblijvende partners en wezen.

Pensioen is uitgesteld inkomen waarvoor tijdens de werkzame periode wordt gespaard of wordt verzekerd. We onderscheiden hierin twee fasen; een opbouwfase en een uitkeringsfase. Het opbouwen van pensioen kan op verschillende manieren, te verdelen over verschillende pijlers:

 • Pensioen van de overheid (AOW)
 • Pensioen van de werkgever (werkgever en werknemer bouwen dit meestal samen op)
 • Pensioensparen privé (banksparen, lijfrente en levensverzekeringen)

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Dan kunt u in dit document lezen watwij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over eenaantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Welke soorten pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?
 • Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?
 • Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?
 • Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Of richt u een ondernemingspensioenfonds op?

Lees hieronder in ons dienstverleningsdocument wat wij verder voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Dienstverleningsdocument ‘pensioen werkgever’

Vragen of advies?

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact met ons op!

NEEM CONTACT OP