CX Club Verzekering

Sinds 1956 uw persoonlijke gids in verzekeringsland

Club Citroën CX verzekering

Sinds eind 2006 is de CX-Clubverzekering een feit. D+F Assurantiën is de aanbieder van de CX Club verzekering. Alle CX-rijders kunnen hun voiture verzekeren tegen een zeer scherp tarief, met zeer weinig beperkingen en met de zekerheid dat er een grote instantie achter staat, namelijk de internationale verzekeraar Allianz.
Voor slechts € 65 is uw CX al wettelijk verzekerd, maar beter kunt u tegen een geringe meerprijs uw auto beperkt of volledig casco verzekeren. Op deze pagina leest u meer over de CX-Clubverzekering.

Wie biedt het u aan?
Directeur en mede eigenaar van D+F Assurantiën, Ben Moolenaar is vanaf 1994 clublid en in het bezit van een Citroën CX GTI uit 1988. Ben Moolenaar heeft een periode deel uitgemaakt van de evenementen commissie maar heeft dit op gegeven moment moeten loslaten i.v.m. zijn werkzaamheden voor het assurantie kantoor.

D+F Assurantiën is een kantoor dat al sedert 1956 in Rotterdam gevestigd is. D+F heeft zijn oorsprong in de binnenvaart. Tevens is men actief in de architectenwereld en in het midden en klein bedrijf. D+F probeert voor de hierboven genoemde groepen een op hen afgestemd verzekeringspakket te ontwikkelen en aan te bieden.

Wij zijn sedert begin 1997 ook actief op het gebied van hypotheken en de aan en verkoop bemiddeling in vastgoed. Men heeft hiervoor een Hypotheek Advies Centrum en Makelaardij geopend.

Wat houdt de CX verzekering precies in?

Er zijn drie verzekeringsmogelijkheden voor de CX Club verzekering.

BASIS

De basis is altijd de W.A. verzekering. Dit is een vaste premie van € 65,-*

VOLLEDIG CASCO

Een Volledige Casco** dekking met een premie van 1.50% van de getaxeerde waarde met een minimum premie van € 60,-*.

*) Alle genoemde premies zijn jaarpremies, ex. kosten en assurantiebelasting.
**) Om voor een W.A Beperkte en Volledige Cascodekking in aanmerking te kunnen komen moet een geldig taxatierapport worden overlegd, deze mag niet ouder zijn dan twee jaar.
Taxatie moet geschieden door een erkend taxateur.

Klik hier voor de polisvoorwaarden (Allianz)

Aantal te rijden kilometers met de CX
De genoemde verzekeringspremie is van toepassing indien u niet meer dan 7500 km per jaar rijdt. Indien u incidenteel meer dan 7500 km per jaar rijdt dan is het noodzakelijk dat u even contact met ons opneemt.

Bonus Malus Regeling
De CX Club verzekering kent geen Bonus Malus regeling.

Kilometrage
Mocht het verzekerd kilometrage van de CX Club verzekering te laag zijn, dan kunnen wij voor de CX wel een andere, zeer scherpe aanbieding doen, maar dit is dan niet de CX Club verzekering. Dit wordt dan een verzekering waar de Bonus Malus regeling op van toepassing is.

CX als eerste auto
Er hoeft naast de CX geen andere auto verzekerd te zijn of te worden om voor de CX Club verzekering in aanmerking te kunnen komen. Zie extra korting op tweede of derde gezinsauto.

Extra korting op een tweede of derde auto
De CX Club verzekering biedt tevens de mogelijkheid om een tweede of derde gezinsauto met een extra korting te kunnen verzekeren. Dit geldt tevens voor alle andere particuliere verzekeringen. De CX Club verzekering is dus de leader om op allerlei andere particuliere verzekeringen een extra korting te kunnen krijgen.

Voor wie geldt de CX Club verzekering
De CX Club verzekering is alleen toegankelijk voor leden van de CX Club, vermelding van het lidmaatschapsnummer bij aanvraag is noodzakelijk.

Overstappen van uw huidige verzekering naar de CX Club verzekering
Wat de overstap betreft, dit kan eigenlijk pas op het moment dat het andere lopende contract afgelopen is. Meestal moet een verzekering maximaal drie maanden van te voren bij de andere verzekeraar worden opgezegd. Dit is overigens iets dat wij ook in opdracht van de klant kunnen afwikkelen. Mits wij de opdracht op tijd ontvangen om de verzekering te kunnen beëindigen

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE CX CLUB VERZEKERING

Per wanneer kan men gebruik maken van de D+F CX-Clubverzekering?

Vanaf heden.

Wordt een bestaand taxatierapport geaccepteerd of moet er een nieuwe taxatie plaatsvinden?
Het taxatie rapport is drie jaar geldig. Geadviseerd wordt iedere drie jaar een nieuw taxatie rapport aan te leveren. Een ouder taxatie rapport is wel geldig maar dient dan als leidraad voor de uiteindelijk waarde. Taxatierapport is natuurlijk alleen nodig in geval van beperkt en volledig casco. Het moeten erkende taxateurs zijn.

Het INCIDENTEEL verhuren van de CX?
Voor auto’s die in de CX club verzekering lopen is het geen punt. Het enige dat er dan moet gebeuren is een telefoontje of mailtje naar D+F Assurantiën. De dekking die op de auto van kracht is blijft geldig.
Verhuur is: incidenteel, bijvoorbeeld: Bruiloften, Begrafenissen of i.d.
Voorbeeld, er is een WA dekking dan blijft dit een W.A. dekking, is het een W.A. Casco dan blijft dit een W.A. Casco.

Het uitbreiden van de dekking, kan dat?
Het is niet mogelijk om tijdelijk een W.A. dekking uit te breiden met een Casco dekking. Dit heeft weer alles te maken met de te verzekeren waarde. Bij de CX Casco verzekering wordt de waarde vastgesteld door een taxateur en deze verzekerde waarde wordt dan ook gehanteerd ingeval van schade. Zo kan er dan ook geen discussie gaan ontstaan wat het uit te keren schadebedrag zou moeten zijn. Gezien de geringe meerkosten voor een CX Casco verzekering zou ons advies ook zijn om uw CX altijd op deze extra voorwaarde te verzekeren.
Ook bij een verhaalbare of niet verhaalbare WA schade, is het bijzonder prettig als de auto Casco verzekerd is. Dit voorkomt allerlei ellende omtrent de uit te keren schade.

Hoe meld ik me aan voor de CX Club verzekering?
Aanmelding voor voorlopige dekking van deze verzekering kan per e-mail, per brief fax of telefonisch. Vervolgens dient het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier binnen 5 werkdagen per post bij ons te worden ingediend.
Ons antwoordnummer: (frankeren niet nodig)
Antwoordnummer 54
3000 WB Rotterdam

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met D+F Assurantiën 010-4137033 of u kunt rechtstreeks mailen met maarten@df-groep.nl.

Klik hier voor het aanvraagformulier.