Voor de ondernemer

Voor u als ondernemer bieden wij u onder andere de volgende verzekeringen:

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  • Pensioen ondernemer
  • Overlijdensrisicoverzekering (ORV)
  • Compagnonsverzekering
  • ZZP Pakketverzekering


De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Veel ondernemers en ZZP’ers hebben geen AOV. De redenen? Te duur, ik word toch niet arbeidsongeschikt en het is allemaal zo ingewikkeld. Maar kloppen die argumenten wel?

Te duur?
Aan een AOV hangt een fors prijskaartje. In de beleving van sommige ondernemers te fors. Dit soort geluiden hoor je zelden over de sociale zekerheid voor werknemers. Maar deze is ook niet gratis. Vaak is een AOV voor ondernemers zelfs goedkoper, zoals in het voorbeeld hieronder. De Goudse maakte een vergelijking:

Voorbeeld kosten werknemer 2014
Voor een goede vergelijking moeten er diverse kosten bij elkaar opgeteld worden. Namelijk die van een verzuimverzekering voor de eerste twee jaar, deZiektewet, de WIA zelf, een dekking voor het WGA-hiaat en (om te komen tot 80% van het gemiddelde inkomen) ook een WIA-excedentverzekering. Werknemer met een salaris van €30.000,-.

Kosten voor het verzekeren van loondoorbetaling bij ziekte (voorbeeldpremie bij een eigen risico van 30 dagen) 2,50%
Kosten voor ZW-flex en WGA-flex (calculatiepremie ZW-flex en WGA-flex 2014) 0,51%
Kosten voor (verplichte) arbodienstverlening) €121,- incl. BTW
Kosten voor het financieren van de WIA-uitkering bij AO langer dan 2 jaar (WAO/WIA-basispremie 2014) 5,45%
Kosten voor WGA-premiedifferentiatie (of eigenrisicodragen WGA) (calculatiepremie WGA 2014) 0,50%
Kosten voor WGA-hiaatverzekering uitgebreid (voorbeeldpremie) 0,25%
Kosten voor WIA-excedentverzekering tot 80% (voorbeeldpremie) 0,60%
Totale kosten voor sociale zekerheid werknemer €3.064,-

Voorbeeld kosten ondernemer 2014
Ondernemer met een verzekerd bedrag van €30.000,-.

Totale kosten voor een ondernemers-AOV van De Goudse* (voor een 35-jarige in risicoklassen 1 en standaardtarief) €2.715,-

* De premie van een AOV is fiscaal aftrekbaar. Er zijn veel factoren van invloed op de hoogte van het belastingpercentage van een ondernemer. Daarom is hierover geen aanname gedaan. De totale kosten voor deze Ondernemers-AOV zijn exclusie de kosten voor bemiddeling en beheer van een verzekeringsadviseur.